Home Verantwoording

Hoofd Menu

VerantwoordingHeel veel van mijn gegevens komen van derden. Voor een deel doordat ze me aangereikt werden, maar ook voor een deel doordat ik zelf informatie heb gevonden, bijvoorbeeld via publicaties van anderen, of via het internet. Daarmee wil ik aangeven dat veel van de informatie op mijn site juist is, maar voor een (onbekend) deel waarschijnlijk niet geheel correct en betrouwbaar. Ik ben echter niet zelf in staat geweest alles op juistheid te controleren.
Vanwege de enorme hoeveelheid aan gegevens, vind ik het op dit moment belangrijker dat deze gegevens nu reeds op deze site weergegeven worden, dan dat ik eerst alle gegevens op juistheid controleer en ze pas daarna op deze site weergeef. Het ontbreekt mij nu gewoonweg aan tijd om alle gegevens die ik bezit op waarheid te controleren.
Als ik in een archief ben en gegevens vind, dan markeer ik die gegevens van aktes etc. als juist. Een zeker deel van mijn gegevens is daarom ook absoluut juist. En ik hoop zeker dit in de toekomst nog verder uit te breiden. Maar het kan daarom ook gebeuren dat gegevens die hier eerder werden getoond, op een gegeven moment zijn veranderd door nieuwe informatie die mij later pas bekend is geworden.

Last Updated on Tuesday, 02 March 2010 11:50