Home Privacy

Hoofd Menu

Privacy verklaring


 

Om privacy redenen heb ik zo zorgvuldig mogelijk van alle nog levende personen de details verwijderd. Het is absoluut ongepast om zonder toestemming van de bewuste persoon zijn of haar persoonlijke gegevens op het internet te publiceren. Er zijn zelfs ideeën dat er geheel niets van levende personen op het internet gepubliceerd dient te worden. Zo ver wil ik op dit moment op een genealogie site echter niet gaan. Hier wordt in dat geval dan ook slechts de naam en het familieverband getoond.

Ik ben er voor de toepassing van mijn privacy filter van uitgegaan dat het zeer zelden voorkomt dat iemand 100 jaar of ouder wordt. Van personen die volgens mijn gegevens nu ouder dan 100 jaar zouden zijn, wordt dus aangenomen dat zij inmiddels zijn overleden. Ik ben daarbij afhankelijk van de juistheid van de gegevens die ik bezit en die zijn vaak afkomstig van derden.
Het kan evenwel voorkomen dat mijn data niet juist blijkt te zijn zo dat er toch persoonlijke gegevens vermeld worden. Als dat zo is, dan verzoek ik u om de juiste data aan mij te verstrekken. De website zal dan zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Indien u fouten ontdekt, van welke aard dan ook, of andere aanvullingen heeft, verzoek ik u om mij, liefst per e-mail, de correcties of aanvullingen te zenden. Deze zullen dan bij de eerst volgende update van de website worden meegenomen.
Waarvoor uiteraard mijn hartelijke dank.

Last Updated on Tuesday, 02 March 2010 12:00